Login

O mlýně a o nás

Posláním Vespolku je spojovat ekologickou výchovu a péči o krajinu, ladit učení s přírodou, stavět výuku dětí na reálných zkušenostech v přírodě a ve světě....

HISTORIE MLÝNA

Budova mlýna i s budovou dnešního ekocentra byla postavena jako parní mlýn ze společných prostředků velkých sedláků koncem 19. století. Po zdražení uhlí mlýn střídal majitele a za první republiky mlýn koupilo Hospodářské družstvo ku zvelebení lnářství. Ve mlýně byla zpracovna lnu, barvírna, tkalcovna. V  roce 1920 zde byla postavena první elektrárna s Francisovou turbínou a roku 1937 byl pořízen plně kovový stroj, který je funkční dodnes. Po znárodnění se dostaly budovy pod správu n. p. Mlýny Pardubice.  Postupně zde byl mlýn, sklady a míchárna krmiv a nakonec záložní vojenský mlýn pod správou civilní obrany. Po roce 1989 převzalo správu budov JZD Rodvínov. Po několika neúspěšných jednáních s kupci bylo v druhé polovině 90. let z hlavní budovy odstraněno mlecí zařízení a ostatní vybavení. Budovy byly nakonec prodány soukromému majiteli, který menší budovu daroval o. s. Vespolek ke zřízení ekovýchovného pobytového centra. V  roce 2009 byl zpracován projekt rekonstrukce budovy na středisko ekologické výchovy a v roce 2010 jsme získali podporu z Operačního programu Životní prostředí PO7.

budova ekocentra před rekonstrukcí

Podoba hospodářské budovy mlýna před rekonstrukcí (2011)

 

A po rekonstrukci (2014)

Jsme členem krajské sítě environmentálních center Jihočeského kraje KRASEC a pozorovatelem ve Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina.